Hướng dẫn khai phá yêu cầu phần mềm

Business Analyst Training on Requirements Engineering for Requirements Elicitation and information on the knowledge types of tacit and non-tacit knowledge.
Elicitation techniques include:

Business Analysis Training: Requirements Elicitation

Video buổi offline "AGILE BUSINESS ANALYST"

“Sứ mệnh của Business Analyst là Problem Solving” đó là câu nói được Speaker John Doan (Đoàn Đức Đề) lặp đi lặp lại trước buổi offline “Agile Business Analyst” được cộng đồng Business Analyst Việt Nam tổ chức diễn ra ở quán Cafe Tinh Tế quận 10 ở ngày 10 tháng 7 năm 2016.

Agile Business Analyst Offline by VinaBAC

Nghề phân tích hệ thống: Quản lý tốt yêu cầu ở mọi cấp độ!

Người phân tích hệ thống (Business Analyst - BA) là người luôn phải làm việc với các yêu cầu từ phía công ty, người dùng, hệ thống. Vậy bạn có biết chính xác Yêu cầu là gì? Có bao nhiêu loại yêu cầu và mối quan hệ giữa các thuộc tính yêu cầu là như thế nào?

Tóm tắt về Hệ thống thông tin - BA cần biết

Tại sao khái niệm "Hệ thống thông tin" lại quan trọng với người phân tích nghiệp vụ kinh doanh (BA)? Đa số BA có nền tảng giáo dục từ khối Kinh Tế nên họ được yêu cầu là phải có kiến thức về "Hệ thống thông tin".

Trang