Solution Requirement là gì?

Xin chào mọi người, những ai có thể là BA :-) 

Bài trước mình đã share video về chủ đề What is Requirement? (Yêu cầu là gì?) Hôm nay mình xin chia sẻ video về chủ đề chi tiết hơn "Solution requirement là gì?" để các bạn hiểu rõ về giá trị của loại yêu cầu về mặt giải pháp này.

 

The Value of Solution Requirements

Requirement là gì?

Xin chào mọi người, những ai có thể là BA :-) 

Hôm trước được đọc bài What is requirement? (Yêu cầu là gì?) Bài viết này mô tả định nghĩa về khái niệm Yêu cầu (requirement) là gì theo chuẩn của BABOK, bao gồm các loại (hay các cấp độ) của Requirement. Hôm nay mình xin chia sẻ video về chủ đề này để các bạn hiểu rõ hơn.

 

Understanding Business Analysis Requirements Concepts

Con đường sự nghiệp của Business Analyst

Bạn có biết …

Sử dụng lao động ở Canada sẽ cần 171.000 chuyên gia phân tích kinh doanh trong năm 2016.
(Nguồn: Thông tin và Truyền thông Hội đồng Công nghệ, 2011)

Sử dụng lao động Mỹ sẽ cần 876.000 chuyên gia phân tích kinh doanh đến năm 2020.
(Nguồn: Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, Chương trình dự tuyển)

Trang