[Infographic] Mô hình mà Business Analyst nào cũng phải biết

Có rất nhiều loại mô hình dành người Business Analyst để tiến hành công việc phân tích hệ thống, phân tích nghiệp vụ. Tuy nhiên có những mô hình mà Business Analyst nào cũng phải biết. Nào cùng tham khảo Infographic sau:

[Video] Sự khác biệt giữa PM và BA

Video này khám phá sự khác biệt giữa người quản lý dự án - Project Manager (PM) và người phân tích hệ thống kinh doanh doanh nghiệp - Business Analyst (BA) trong bối cảnh năm giai đoạn của vòng đời dự án.

What's the Difference Between a Project Manager and Business Analyst?

[Video] 7 phút cho những khu vực kiến thức Business Analysis

Video dài 7 phút này sẽ giới thiệu 6 khu vực kiến thức và các nhiệm vụ cơ bản được giới thiệu trong cuốn sách BABOK. Nó cũng sẽ giới thiệu về khái niệm của các khu vực kiến thức BA và tầm quan trọng của việc chia thành 6 loại khác nhau.

Introduction to Business Analysis Knowledge Areas

[Video] Bộ sưu tập câu hỏi phỏng vấn xin việc Business Analysis

[Video] Bộ sưu tập câu hỏi phỏng vấn xin việc Business Analysis

 

Business Analyst Interview Questions

Business Analyst Interview Questions part 2

Business Analyst Interview Questions part 3

Trang