Lỗi hệ thống

Buổi trao đổi về mục tiêu công việc giữa sếp IT và anh chuyên viên phân tích (Business analyst)

Sếp: Mục tiêu của anh năm nay là tìm và fix lỗi hệ thống

BA: Dạ, sếp! Vậy anh cần bao nhiêu lỗi?

Trang