Xu hướng DevOps đối với nghề Business Analysis

Bạn đã bao giờ có một sản phẩm hoặc một tính năng hoặc một hệ thống nào đó bị thất bại khi triển khai đến khách hàng bởi chỉ vì lý do nó không đáp ứng nhu cầu của họ? Trong môi trường CNTT, vai trò của bạn, vai trò Business Analyst, là vai trò đầu tàu và cũng là trung tâm trong việc thiết kế các yêu cầu dựa trên nhu cầu của khách hàng và sự thay đổi của thị trường. Bạn tốn nhiều thời gian để phân tích nhu cầu, thiết kế yêu cầu, và ước tính thời gian và chi phí liên quan đến việc phát hành phần mềm mới "ra khỏi cửa" và đến tay người dùng.

Phát thảo về nghề Business Analysis

Mình rất thích cách thể hiện của video này. Một video tổng quan ngắn gọn về nghề Phân tích Kinh doanh bao gồm việc giới thiệu một số sắc thái để phân biệt đâu là nhà phân tích kinh doanh giỏi so với đâu là một nhà phân tích kinh doanh tuyệt vời.'

What is Business Analysis? - ANIMATED SKETCH based on BCS and Personal Experience

Lỗi hệ thống

Buổi trao đổi về mục tiêu công việc giữa sếp IT và anh chuyên viên phân tích (Business analyst)

Sếp: Mục tiêu của anh năm nay là tìm và fix lỗi hệ thống

BA: Dạ, sếp! Vậy anh cần bao nhiêu lỗi?

Trang