Con đường sự nghiệp của Business Analyst

Bạn có biết …

Sử dụng lao động ở Canada sẽ cần 171.000 chuyên gia phân tích kinh doanh trong năm 2016.
(Nguồn: Thông tin và Truyền thông Hội đồng Công nghệ, 2011)

Sử dụng lao động Mỹ sẽ cần 876.000 chuyên gia phân tích kinh doanh đến năm 2020.
(Nguồn: Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, Chương trình dự tuyển)

[Stakeholder Analysis] Những kinh nghiệm khi phân tích các thành phần liên quan

Phân tích và quản lý các bên liên quan (Stakeholder Analysis) trong nghề Business Analysis được thực hiện với mục tiêu tạo ra bản đồ các lợi ích của các bên liên quan.

Hướng dẫn khai phá yêu cầu phần mềm

Business Analyst Training on Requirements Engineering for Requirements Elicitation and information on the knowledge types of tacit and non-tacit knowledge.
Elicitation techniques include:

Business Analysis Training: Requirements Elicitation

Video buổi offline "AGILE BUSINESS ANALYST"

“Sứ mệnh của Business Analyst là Problem Solving” đó là câu nói được Speaker John Doan (Đoàn Đức Đề) lặp đi lặp lại trước buổi offline “Agile Business Analyst” được cộng đồng Business Analyst Việt Nam tổ chức diễn ra ở quán Cafe Tinh Tế quận 10 ở ngày 10 tháng 7 năm 2016.

Agile Business Analyst Offline by VinaBAC

Trang