[Infographic] Mô hình mà Business Analyst nào cũng phải biết

Có rất nhiều loại mô hình dành người Business Analyst để tiến hành công việc phân tích hệ thống, phân tích nghiệp vụ. Tuy nhiên có những mô hình mà Business Analyst nào cũng phải biết. Nào cùng tham khảo Infographic sau:

[Video] Sự khác biệt giữa PM và BA

Video này khám phá sự khác biệt giữa người quản lý dự án - Project Manager (PM) và người phân tích hệ thống kinh doanh doanh nghiệp - Business Analyst (BA) trong bối cảnh năm giai đoạn của vòng đời dự án.

What's the Difference Between a Project Manager and Business Analyst?

Trang